Styrelse

Nytt från styrelsen

Årsmötet

Årsmötet hölls i en trevlig och engagerad anda den 8 februari i Västerhaninge Hundhall. Ordförande Nina Karlsdotter gladdes åt den goda uppslutningen och hälsade de nitton medlemmarna välkomna.

Helen Norling valdes av årsmötet till mötesordförande och Yvonne Larsdotter till mötessekreterare. Därefter följde årsmötet dagordningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och budget för 2020 redovisades.

Nytt från styrelsen

RAS och hälsoenkät

Efter årsmötet bjöd ordförande Nina Karlsdotter in till dialog om det pågående arbetet med rasspecifik avelsstrategi och det s.k. RAS-dokumentet. Arbetet har pågått i flera år och är nu i slutfasen. Det återstår bl.a. ett par diskussionsrundor med medlemmar.

Tina Schaub-Wester informerade om hälsoenkäten och lärdomar från den. Det finns en del frågor i enkäten som bör uppdateras till nästa enkät för att undvika missförstånd. Sammanfattningsvis så visar enkäten på en god hälsoutveckling inom rasen. Det kan vi tacka våra seriösa uppfödare för!

Stadgar & mötesprotokoll

Styrelsen följer rekommendationen att inte längre ha mötesprotokoll allmänt tillgängliga. Vid intresse kan medlem i Affenpinscherklubben beställa aktuellt protokoll från styrelsen.

 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7 (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27 (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01 (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05 (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)
 • Styrelsemöte 2013-01-10
 • Styrelsemöte 2013-01-31
 • Styrelsemöte 2013-02-07
 • Styrelsemöte 2013-02-16  (konstituerande)
 • Styrelsemöte 2013-04-06
 • Styrelsemöte 2013-05-23
 • Styrelsemöte 2013-06-27
 • Styrelsemöte 2013-09-12
 • Styrelsemöte 2013-11-10
 • Styrelsemöte 2013-12-12
 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)   
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7  (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27  (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01  (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05  (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)

Styrelsen

ORD. LEDAMOT och Ordförande

Nina Karlsdotter

ORD. LEDAMOT och Vice Ordförande

Katarina Paulsson

ORD. ledamot och Sekreterare

Yvonne Larsdotter

Ord. Ledamot

Susanne Lundberg

Suppleant och Kassör

Bernt-Uno Högman

Övrigt

Avelsrådgivning/Valphänvisning: Susanne Lundberg

Arbetsgrupp RAS: Nina Karlsdotter och Tina Schaub-Wester

Arbetsgrupp Affenspecialen: Yvonne Larsdotter och Katarina Paulsson

Webmaster: Heidi Marks

Verkställande utskott (AU): Nina Karlsdotter, Bernt-Uno Högman och Yvonne Larsdotter​

Stäng meny

Affenpromenader

Affendagen

Affenspecialen

Ange nedan om anmälan gäller avelsklass, barn med hund, uppfödarklass eller kom-som-du-är.

Fyll i uppgifer om hunden
Fyll i uppgifter om hundens föräldrar
Fyll i uppgifter om hundens uppfödare
Frågor
Härmed godkänner jag Affenpinscherklubbens villkor.