Styrelse

Nytt från styrelsen

RAS-dokument

Rasspecifika avelsstrategier

Affenpinscherklubbens RAS-dokument har reviderats och det nya förslaget ligger nu ute på hemsidan så att ni medlemmar ska kunna gå in och läsa, fundera och kommentera innehållet. Dokumentet ska vara vägledande för avelsarbetet med rasen för att behålla den så frisk och sund som möjligt och man förväntas som uppfödare och hanhundsägare att känna till innehållet och använda det som en vägledning för framtida avelsarbete. Dokumentet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan under 8 veckor i den här versionen  2021-05-27 – 2021-07-23. Därefter kommer det att översändas för godkännande till Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) för att sedan sändas vidare till Svenska Kennelklubben för slutligt godkännande. Nästföljande revidering kommer därefter att ske efter ca fem år.

Nytt från styrelsen

 

 

Du som har synpunkter på eller frågor om innehållet är välkommen att höra av dig till styrelsen senast den 23 juli 2021

Stadgar & mötesprotokoll

Styrelsen följer rekommendationen att inte längre ha mötesprotokoll allmänt tillgängliga. Vid intresse kan medlem i Affenpinscherklubben beställa aktuellt protokoll från styrelsen.

 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7 (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27 (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01 (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05 (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)
 • Styrelsemöte 2013-01-10
 • Styrelsemöte 2013-01-31
 • Styrelsemöte 2013-02-07
 • Styrelsemöte 2013-02-16  (konstituerande)
 • Styrelsemöte 2013-04-06
 • Styrelsemöte 2013-05-23
 • Styrelsemöte 2013-06-27
 • Styrelsemöte 2013-09-12
 • Styrelsemöte 2013-11-10
 • Styrelsemöte 2013-12-12
 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)   
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7  (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27  (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01  (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05  (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)

Styrelsen

ORD. LEDAMOT och Ordförande

Nina Karlsdotter

ORD. LEDAMOT och Vice Ordförande

Katarina Paulsson

ORD. ledamot och Sekreterare

Yvonne Larsdotter

Ord. ledamot

Tina Schaub-Wester

Ord. Ledamot

Susanne Lundberg

Suppleant och Kassör

Bernt-Uno Högman

Övrigt

Verkställande utskott (AU): Nina Karlsdotter, Bernt-Uno Högman och Yvonne Larsdotter

Funktionärer

Stäng meny

Affenpromenader

Affendagen

Affenspecialen

Ange nedan om anmälan gäller avelsklass, barn med hund, uppfödarklass eller kom-som-du-är.

Fyll i uppgifer om hunden
Fyll i uppgifter om hundens föräldrar
Fyll i uppgifter om hundens uppfödare
Frågor
Härmed godkänner jag Affenpinscherklubbens villkor.