Styrelse

Nytt från styrelsen

Årsmötet 2021 ställs in

Svenska Kennelklubben (SKK) har begränsat sina aktiviteter i större omfattning än vad Folkhälsomyndigheten har rått till och med det som bakgrund meddelat att de medger en generell dispens att avhålla årsmöte 2021. Svenska Schnauzer Pinscher klubben (SSPK) har beslutat att inte hålla något fullmäktige/årsmöte 2021.

Nytt från styrelsen

Styrelsen för Affenpinscherklubben har beslutat att inte heller hålla årsmöte 2021. I praktiken betyder det att de val som gjordes på årsmötet 2020 gäller ett år till, till årsmötet 2022. Klubbens verksamhet 2020 kommer som vanligt att granskas av revisorerna och en revisionsberättelse för 2020 kommer att upprättas.

Nina Karlsdotter
Affenpinscherklubbens ordförande 

Nytt från styrelsen

Läget rörande brachy-raserna

Affenpinscher tillhör de så kallade brachycefala raserna, det vill säga raser med kortare nosparti än skallparti.  Affenpinscher är dock inte bland de mest kortnosade raserna, de som har ett i det närmaste platt ansikte.  I standarden anges ”kort” nosparti för affenpinscher, utan att specificera längden.  Generellt sett har affenpinscher ca 1/3 nosparti och 2/3 skalle.

Tidigare under året så beslöt myndigheterna i Nederländerna om inskränkningar i aveln för 11 brachycefala raser och inkluderade affenpinscher.  Förutom att hundarna (förstås!) ska kunna andas problemfritt så angav man också hur korta noslängder man kunde acceptera och den beskrivning som ges passar ganska bra in på affenpinscher. Myndighetsbeslutet beklagades runt om i Europa och FCIs medlemsländer blev förstås rädda att synen på hundavel med brachy-raser skulle spridas och att myndigheter skulle ta över besluten från ländernas kennelklubbar.

Affenpinscherklubben har som rasklubb tillsammans med de övriga 11 drabbade raserna skrivit under en uppmaning till Svenska Kennelklubben (SKK) att vara uppmärksam på ärendet och att följa FCIs rekommendationer. Affenpinscherklubben har också tillskrivit Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) som är den specialklubb som vi tillhör, om att vara uppmärksam och genom sina kontakter i SKKs centralstyrelse bevaka vad som sägs och händer och att vid eventuella diskussioner eller förslag till beslut omedelbart informera Affenpinscherklubben. Officiella kontakter med SKK sker alltid via specialklubb.

Nytt från styrelsen

I en del länder inom Europa genomförs tester på en del raser som omfattar andning och temperaturreglering före och efter ansträngning och en beskrivning av näsborrarnas görs.

Det svenska provet består i en promenad för hund och ägare på 1000 meter som får ta maximalt 12 minuter, på bana inom- eller utomhus men aldrig på rullband. Kontroll av veterinär på hundens allmäntillstånd, kroppstemperatur och andning görs före och efter promenaden.  Intyg utfärdas. Dessa tester kan för närvarande endast göras på bostonterrier, mops, engelsk bullogg och fransk bulldogg.

I övriga Norden, förutom i Finland som har inkluderat bland annat affenpinscher, kan provet endast göras på mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg. Tester genomförs även i andra länder men det är bara Finland och Nederländerna som har inkluderat affenpinscher. Det engelska testet BOAS är endast öppet för mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg.

Teoretiskt sett så kan det svenska provet genomföras privat genom att boka plats och behörig veterinär. Ett sådant prov blir dock inte officiellt eller registrerat i SKK.  Kostnaderna får arrangören stå för. (Ett prisexempel som lämnats: 2 100 kr per hund.)

Så här ser det ut idag – vid eventuella förändringar kommer en uppdatering att ske.

Nina Karlsdotter
Affenpinscherklubbens ordförande

Stadgar & mötesprotokoll

Styrelsen följer rekommendationen att inte längre ha mötesprotokoll allmänt tillgängliga. Vid intresse kan medlem i Affenpinscherklubben beställa aktuellt protokoll från styrelsen.

 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7 (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27 (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01 (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05 (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)
 • Styrelsemöte 2013-01-10
 • Styrelsemöte 2013-01-31
 • Styrelsemöte 2013-02-07
 • Styrelsemöte 2013-02-16  (konstituerande)
 • Styrelsemöte 2013-04-06
 • Styrelsemöte 2013-05-23
 • Styrelsemöte 2013-06-27
 • Styrelsemöte 2013-09-12
 • Styrelsemöte 2013-11-10
 • Styrelsemöte 2013-12-12
 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)   
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7  (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27  (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01  (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05  (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)

Styrelsen

ORD. LEDAMOT och Ordförande

Nina Karlsdotter

ORD. LEDAMOT och Vice Ordförande

Katarina Paulsson

ORD. ledamot och Sekreterare

Yvonne Larsdotter

Ord. Ledamot

Susanne Lundberg

Suppleant och Kassör

Bernt-Uno Högman

Övrigt

Avelsrådgivning/Valphänvisning: Susanne Lundberg

Arbetsgrupp RAS: Nina Karlsdotter och Tina Schaub-Wester

Arbetsgrupp Affenspecialen: Yvonne Larsdotter och Katarina Paulsson

Webmaster: Heidi Marks

Verkställande utskott (AU): Nina Karlsdotter, Bernt-Uno Högman och Yvonne Larsdotter​

Stäng meny

Affenpromenader

Affendagen

Affenspecialen

Ange nedan om anmälan gäller avelsklass, barn med hund, uppfödarklass eller kom-som-du-är.

Fyll i uppgifer om hunden
Fyll i uppgifter om hundens föräldrar
Fyll i uppgifter om hundens uppfödare
Frågor
Härmed godkänner jag Affenpinscherklubbens villkor.