Planerade Evenemang

Välkommen till Affenpinscherklubben

Affenpinscherklubben bildades 1993. Affenpinscherklubben är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK) som i sin tur har specialklubbar under sig. Affenpinscherklubben ingår tillsammans med ytterligare fyra rasklubbar i Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK).

Välkommen som medlem och påverka din klubbs verksamhet för 2022!
Specialklubbens roll är bland annat att vara stödjande och samordnande gentemot våra rasklubbar (Affenpinscherklubben, Dvärgschnauzerringen, Dvärgpinscherklubben, Pinschersektionen och Schnauzerringen). En del i SSPKs arbete innebär att skapa mötesforum där vi på lägst ändamålsenliga nivå kan diskutera olika frågeställningar och utbyta erfarenheter. Det finns mycket kunskap inom våra rasklubbar som vi gärna själva vill ta del av men också ge möjlighet till samarbete mellan rasklubbarna. Vi är övertygade om att vi framförallt kan ge varandra nya idéer och inspiration. Klubbarbete är roligt men ibland krävande och stressigt men tillsammans kan vi underlätta för varandra och samtidigt utveckla och driva arbetet framåt! I november kommer SSPK har workshop med rasklubbarna och därför vill vi ha in dina förslag på aktiviteter för din rasklubb. Frågorna är så kallade öppna frågor och ger dig som medlem att fylla i aktiviteter utan att vi som klubb ger dig förslag. Fyll i enkäten senast 1 oktober.

Typstadgar på remiss
SKKs Föreningskommitté har tagit fram ett förslag till nya typstadgar för SKKs medlemsorganisationer. I nedan länk finns ett dokument med förslaget till typstadgar och ett brev från Föreningskommittén. Anvisningar för att besvara remissen finns i dokumentet, ni kan antingen svara via webbformulär, e-post eller post. Svara senast 15 november.

Trimning
Vart kan hen kan vända sig för att får hjälp med sina hundars pälsvård? Affenpinscherklubben har påbörjat en lista över professionella trimmare.

Planerade Evenemang

Som medlem i Affenpinscherklubben har du flera olika förmåner

Vi i klubben gör vårt yttersta med ideellt arbete för vår charmiga ras och våra medlemmar. Ett medlemskap hos oss berättigar er till

Medlemsaktiviteter

Avels & hundfrågor

Affenbladet

Information & råd

Vad utmärker en Affenpinscher?

Här listar vi några av de egenskaper, karaktärsdrag och mentalitet som definierar en Affenpinscher. Kort information för dig som nyligen blivit ägare av en affenpinscher eller som funderar på att bli det.

  • Liten
  • Uthållig
  • Tjock lager av päls
  • Lojal
  • Stort kurage
  • Känslig och belevad
Stäng meny

Affenpromenader

Affendagen

Affenspecialen

Ange nedan om anmälan gäller avelsklass, barn med hund, uppfödarklass eller kom-som-du-är.

Fyll i uppgifer om hunden
Fyll i uppgifter om hundens föräldrar
Fyll i uppgifter om hundens uppfödare
Frågor
Härmed godkänner jag Affenpinscherklubbens villkor.