Årsmöten

Årsmöte 2021 ställs in

Svenska Kennelklubben (SKK) har begränsat sina aktiviteter i större omfattning än vad Folkhälsomyndigheten har rått till och med det som bakgrund meddelat att de medger en generell dispens från att avhålla årsmöte 2021. Svenska Schnauzer Pinscher klubben (SSPK) har beslutat att inte hålla något fullmäktige/årsmöte 2021.

 

 

Styrelsen för Affenpinscherklubben har beslutat att inte heller hålla årsmöte 2021. I praktiken betyder det att de val som gjordes på årsmötet 2020 gäller ett år till, till årsmötet 2022. Klubbens verksamhet 2020 kommer som vanligt att granskas av revisorerna och en revisionsberättelse för 2020 kommer att upprättas.

Årsmöte den 8 februari 2020

Affenpinscherklubben bjuder in till Årsmöte och Uppfödare/Medlemsmöte

Lördagen den 8 februari 2020 kl 14.00.
Plats: Västerhaninge Hundhall, Åbyplan, 137 34 Västerhaninge

Direkt efter Årsmötet kommer vi att ha uppfödare/medlemsmöte för att gemensamt diskutera RAS (rasspecifik avelsstrategi).
Servering finns i hallen och hundar är välkomna.

Hjärtligt välkomna önskar vi i styrelsen!

Årsmötet

Årsmötet hölls i en trevlig och engagerad anda den 8 februari i Västerhaninge Hundhall. Ordförande Nina Karlsdotter gladdes åt den goda uppslutningen och hälsade de nitton medlemmarna välkomna.

Helen Norling valdes av årsmötet till mötesordförande och Yvonne Larsdotter till mötessekreterare. Därefter följde årsmötet dagordningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och budget för 2020 redovisades.

Rasdokument

Efter årsmötet bjöd ordförande Nina Karlsdotter in till dialog om det pågående arbetet med rasspecifik avelsstrategi och det s.k. RAS-dokumentet. Arbetet har pågått i flera år och är nu i slutfasen. Det återstår bl.a. ett par diskussionsrundor med medlemmar.

Hälsoenkät

Tina Schaub-Wester informerade om hälsoenkäten och lärdomar från den. Det finns en del frågor i enkäten som bör uppdateras till nästa enkät för att undvika missförstånd. Sammanfattningsvis så visar enkäten på en god hälsoutveckling inom rasen. Det kan vi tacka våra seriösa uppfödare för!

 

 
Stäng meny

Affenpromenader

Affendagen

Affenspecialen

Ange nedan om anmälan gäller avelsklass, barn med hund, uppfödarklass eller kom-som-du-är.

Fyll i uppgifer om hunden
Fyll i uppgifter om hundens föräldrar
Fyll i uppgifter om hundens uppfödare
Frågor
Härmed godkänner jag Affenpinscherklubbens villkor.